Įtrūkimų remontas ir hermetizavimas asfalto dangoje

Atliekame asfalto dangoje atsivėrusių siūlių ir įtrūkimų remontą. Siekiant užkirsti tam kelią ir kartu sustabdyti ar sumažinti visos dangos konstrukcijos defektų plėtrą. Remontas pailgins asfalto dangų naudojimo laiką ir intervalus tarp dangų periodinės priežiūros. Parenkant tinkamus taisymo metodus reikia atsižvelgti ne tik į dangos konstrukciją, tipą, būklę ar sandarą, bet ir į transporto eismo apkrovas, ir kelio reikšmę. Bus parenkamas tinkamiausias remonto metodas ir technologija.

Taikome "Asfalto dangų plyšių, siūlių ir prijungčių su defektais taisymo rekomendacijas

P RT 11.

                                                 

Plyšio uždengimo metodas (PUM) Taikant plyšio uždengimo metodą, plyšys, įskaitant zoną prie jo, būsimos dengimo juostos pločiu, išdžiovinamas ir išvalomas panaudojant karšto oro srovės įrenginį. Darbai sureguoliuojami taip, kad esamas posluoksnis nebūtų veikiamas terminės apkrovos, sukeltos karšto oro srovės įrenginiu. Plyšio zona iš karto po pirminio paruošimo panaudojant specialią formą, uždengiama sandariklio mase. Siekiant gauti pakankamą paviršiaus atsparumą slydimui arba šliaužimui, plyšio uždengimo juostelė tolygiai ir visu plotu pabarstoma smulkios frakcijos mineraline medžiaga su pertekliumi paskleidžiamos ir įspaudžiamos dar į karštą sandariklio masę. Neprikibusi mineralinė medžiaga prieš  leidžiant eismą - pašalinama


 


Išfrezavimo sandarinimo metodas (ISM) Taikant išfrezavimo ir sandarinimo metodą, plyšys išfrezuojamas plyšio freza, išvalomas ir užsandarinamas sandarikliu. Frezuojant plyšį yra gaunama didesnė užpildymo ertmė. Užpildymo ertmė po frezavimo kruopščiai išvaloma ir prireikus džiovinama. Užpildymo ertmė apdorojama gruntu, kai to reikalauja sandariklio masės gamintojo nurodymai. Siekiant gauti pakankamą paviršiaus atsparumą slydimui arba šliaužimui, plyšio uždengimo juostelė turi būti tolygiai ir visu plotu apdorota smulkia mineraline medžiaga. Šios medžiagos su pertekliumi turi būti paskleidžiamos ir įspaudžiamos dar į karštą sandariklio masę. Neprikibusi medžiaga prieš leidžiant eismą - pašalinama. 

                      


Taisymo ir sandarinimo metodas (TSM) taikomas taisyti prijungtims su defektais, per kurias, atplyšus ar ištrupėjus ar visai nesant sandariklio, į dangos konstrukciją gali skverbtis vanduo ir teršalai. Ertmė papildomai pjaunama, valoma, gruntuojama, bei užsandarinama. Sandariklio masės pripildoma iki važiuojamosios dalies paviršiaus. 

 

 

  

                    

Plyšių atsiradimo priežastys ir daroma žąla asfalto dangai

Siūlės ir įtrūkimai atsiranda dėl įvairių priežasčių: fizinių procesų, transporto eismo apkrovų, pagrindų,  senėjimo procesų, bei oro sąlygų. Sandūrų siūlės su defektais atsiranda, kai klojant būdu "karštas prie šalto" yra blogai sutankinama zona prie siūlės, kai atskirų sluoksnių siūlės šonai nėra visu plotu ir pakankamu kiekiu padengiami tinkamu bituminiu rišikliu (mase). Įtrūkimai ir atsivėrusios siūlės sudaro sąlygas paviršiaus vandeniui ir kietosioms dalelėms patekti į važiuojamosios dalies konstrukciją.